Нарада керівників навчальних закладів м.Білої Церкви

Нарада керівників  навчальних закладів  м.Білої Церкви

Нарада керівників вищих та професійно-технічних

навчальних закладів м. Білої Церкви

«МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ»

       25 лютого 2015 року  у Білоцерківському медичному коледжі, відповідно до плану роботи Управління освіти і науки  Білоцерківської міської ради,  під головуванням начальника  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради  Петрика Ю.Ф., відбулася нарада керівників вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста Білої Церкви на тему: «Моніторинг якості підготовки фахівців як складова системи управління навчальним закладом».

       Метою наради директорів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, була потреба  у визначенні, розумінні та створені конкретних умов модернізації управління освітою, ефективності управлінських рішень та їх впливу на якість освітніх послуг у вищій і  професійно-технічній освіті.

     Білоцерківський медичний коледж, під керівництвом директора Фуголя В.В., гостинно відкрив двері учасникам наради, де  до уваги був репрезентований  досвід роботи навчального закладу. Знайомлячись із досвідом роботи навчального закладу, заслухали доповіді педагогічних працівників коледжу: Фуголя В.В., Новосьолової Н.Ф., Боженко Т.В., Головко  Л.О.,  Титаренко А.М.,  Хвостенко М.М. та обговорені такі питання, як сутність і головні завдання моніторингу у вищому навчальному закладі, шляхи виявлення та створення ефективних заходів контролю навчального процесу і забезпечення ефективних механізмів реалізації  освітніх завдань у вищій і професійно-технічній освіті.

Результатом наради директорів вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста Білої Церкви є прийняті рішення:

  1. Вивчати кращий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо здійснення моніторингових досліджень якості освіти з метою об’єктивної самооцінки діяльності навчального закладу. Запроваджувати нові форми і методи діагностики якості знань студентів.
  2. Розробляти заходи моніторингових досліджень, як одну з самостійних ланок  управлінського циклу, в межах якого, оцінювати  організацію та рівень освітньої  діяльності ВНЗ  з визначенням цілей, завдань, кінцевих результатів досліджень  та прийняття управлінських рішень  з урахуванням особливостей навчального закладу.
  3. Використовувати результати моніторингу для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу і здійснювати  аналіз  результатів навчання у відповідності з цілепокладанням  фахової підготовки спеціалістів.
  4. Проводити  діагностування і моніторинг навчального процесу у вищій і  професійно-технічні  освіті, де головні завдання це - спрямування навчального процесу на підвищення його ефективності, недопущення знецінення професійної  освіти шляхом фахової підготовки спеціалістів, здатних ефективно працювати в установах, організаціях, підприємствах, виробництвах.
  5. Здійснювати  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
  6. Використовувати інформаційно – комп’ютерні технології діагностики та контролю за рівнем навчальних досягнень студентів як засіб оптимізації навчального процесу.
  7. Створити умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю вищого навчального закладу.

Програма наради керівників  навчальних закладів  м.Білої Церкви

 


Фотозвіт