Новосьолова Надія Федорівна

Керівництво

Завідувач медсестринським відділенням

Новосьолова Надія Федорівна

Новосьолова Надія Федорівна, старший викладач вищої кваліфікаційної категорії соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

У 1979 році закінчила Київське медичне училище № 1 та отримала кваліфікацію «Медична сестра». Протягом 10 років працювала медичною сестрою у лікувально-профілактичних закладах Київської та Саратовської областей, міст Москва і Самара.

З 1991 до 1995 року навчалася у Самарському державному медичному університеті, отримала кваліфікацію менеджера сестринської справи (диплом нострифіковано в Україні, визнано освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»).     У 1997 року закінчила клінічну ординатуру Самарського державного медичного університету за фахом “Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я”, після чого працювала асистентом кафедри сестринської справи зазначеного університету.

З 1999 року – викладач Білоцерківського медичного коледжу, у 2006-2007 р. – базовий методист Білоцерківського медичного коледжу. У 2006 році закінчила магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за фахом «Управління навчальним закладом».

З 2008 року – завідувач медсестринським відділенням коледжу.