Програма вступних випробувань з ліплення 2018 на спеціальність 221 Стоматологія

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Творчий конкурс і порядок зарахування на спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація “Стоматологія ортопедична” проводиться згідно з "Правилами прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський  медичний коледж» у 2018 році".

Програму творчого конкурсу з ліплення для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв'язку теоретичних основ знань з біології, геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих з предмету "Образотворче мистецтво". Програма охоплює широке коло навчально-виховних завдань по перевірці:

 • мануальних здібностей вступників;
 • вмінь систематизовано і цілеспрямовано зорово сприймати натуру (модель зуба);
 • вмінь відтворювати в виконаній роботі точну копію зразка.

Абітурієнт повинен мати достатній рівень знань та мануальних навичок з предметів біологія, геометрія, образотворче мистецтво.

Абітурієнт повинен знати:

з предмету біологія– групи зубів;

 • будову зуба та її особливості;
 • поверхні зуба;
 • морфологічні утворення таїх просторове розташування;
 • взаєморозташування структур зуба.

з предмету геометрія – геометричні побудови;

 • основи стереометрії;
 • площі та об’єми фігур;
 • паралельність прямих та площин;
 • перпендикулярність прямих та площин;

з образотворчого мистецтва

 • графіку;
 • живопис;
 • скульптуру.

Абітурієнт повинен вміти:

 • з предмету біологія: відображати форму моделізуба.
 • з предмету геометрія: - здійснювати геометричні побудови;
 • взаєморозміщувати прямі, площини, кути у просторі;
 • відображати об’єми, поверхні об’єктів, площі поверхонь.
 • з образотворчого мистецтва: володіти прийомами та навичками ліплення об’ємних фігур з пластиліну.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Екзаменаційна робота з ліплення виконується за варіативними завданнями (зразками), які відтворюють анатомічні особливості зубів людини.

Відтворення моделі зуба з пластичного матеріалу здійснюється за зразком (гіпсова модель).

При ліпленні моделі зуба за зразком необхідно:

продемонструвати - навички роботи з пластичним матеріалом

- уміння підготувати блок до моделювання

- навички моделювання зуба за його контурами та оформлення вестибулярної, апроксимальних, язичної (піднебінної) та оклюзійної поверхонь.

відтворити - форму

- рельєф

- фактуру

передати - пропорції

- габаритні розміри

- пластичні особливості

Абітурієнт повинен виконати копію (співвідношення 1:1)моделі зуба в залежності від його групи:

- центральний різець верхньої та нижньої щелеп,

- боковий різець верхньої та нижньої щелеп,

- ікло верхньої та нижньої щелеп,

- перший малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

- другий малий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

- перший великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп,

- другий великий кутній зуб верхньої та нижньої щелеп.

 

МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ,

НЕОБХІДНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ЛІПЛЕННЯ (творчого конкурсу)

 1. Пластилін – 15 блоків (висота 10 см, ширина 6 см).
 2. Моделювальні інструменти (стеки, шпателі).
 3. Дощечка для ліплення стандартна.
 4. Клейонка господарська стандартна.
 5. Рушник господарський (серветка).
 6. Ємність для води.

 

Рекомендована література

1.С.В. Дмитриенко, А.И. Краюшкин, М.Р. Сапин «Анатомия зубов человека», Москва,«Медицинская книга», 2000.

2.С.В. Дмитриенко, А.И. Краюшкин «Частная анатомия постоянных зубов», Волгоград,1998.

3.Е.А. Магид, Н.А. Мухин, Е.Е. Маслак «Фантомный курс терапевтической стоматологии» (Атлас), Москва,«Медицина», 1980.

4.С.С. Михайлов «Анатомия человека», Учебник, Москва, Медицина, 1984.

5.В.А. Липченко, Р.П. Самусев «Атлас нормальной анатомии человека», Москва, Медицина, 1989.

6.О.М. Недорізанюк, В.С. Тарасюк, В.С. Компанець, Л.С. Дякова «Анатомія щелепно-лицевого відділу голови людини», Київ, Здоров’я, 1993.

7.М.Д. Король, Л.С. Коробєйніков, Д.Д. Кіндій, В.В. Ярковий, П.М.Скрипніков «Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату», Полтава, 2002.

8.О.В. Погорєлов «Геометрія: Стереометрія», Київ«Освіта», 1995.

9.А.И.Грузин, О.Е.Нелина «Геометрия». Система опорных фактов, Харьков, «Мир детства», 2000.

10.Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров «Геометрія», Київ,«Генеза», 2012.

 

 КРИТЕРІЇ ВИМОГ ДО ЛІПЛЕННЯ

 (оцінка виставляється по двохсот  бальній  системі)

Бал „від 200 до 191" (високий рівень мануальних здібностей, відповідає балу 12) - ставиться тоді, коли завдання виконане без жодної помилки, а саме:

 1. Виконання (ліплення, різьблення) точної копії по гіпсової моделі зуба;
 2. Зуб повинен  бути  виконаний  в  натуральну  величину  моделі  (для ліплення);
 3. Точна передача пропорцій моделі зуба: ширина, глибина, висота (передача габаритних розмірів);
 4. Точна передача пластичних змін об'єму моделі зуба;
 5. Точна передача фактури, рельєфів, що є на моделі зуба.

Бал «від 190 - 181» (високий рівень мануальних здібностей, відповідає балу 11) - ставиться тоді, коли завдання виконане без жодної значної помилки, а саме:

 1. Виконання (ліплення, різьблення) в цілому точної копії по гіпсовій моделі зуба;
 2. Зуб повинен бути виконаний в натуральну величину моделі (для ліплення), або мати незначні відхилення від натуральної величини (1-
  2 мм);
 3. Точна передача пропорцій моделі зуба: ширина, глибина, висота (передача габаритних розмірів з точністю до 2 мм);
 4. Передача усіх пластичних змін обєму моделі зуба;
 5. Передача фактури у цілому, та усіх рельєфів, що є на моделі зуба.

Бал „від 180 – 171" (високий рівень мануальних здібностей ,відповідає балу 10 ) - ставиться тоді, коли завдання виконане без припущення дрібних помилок, а саме:

 1. Виконання (ліплення, різьблення) в цілому точної копії по гіпсовій моделі зуба;
 2. Зуб повинен бути виконаний в натуральну величину моделі (для ліплення) або мати незначні відхилення від натуральної величини (1-2
  мм);

 

 1. Точна передача пропорцій моделі зуба: ширина, глибина, висота (передача габаритних розмірів 2 мм);
 2. Передача усіх основних пластичних змін об'єму моделі зуба;
 3. Передача фактури, та усіх основних рельєфів, що є на моделі зуба.

Бал „від 170 до 161" (достатній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 9) - ставиться тоді, коли завдання виконане повністю з деякими відхиленнями (одна помилка):

 1. Незначні порушення передачі маси моделі зуба (трохи менше або трохи більше натуральної величини моделі зуба для ліплення) 3 - 4 мм;
 2. Незначні порушення в передачі матеріальності моделі зуба.

Бал „від 160 до 151" (достатній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 8) - ставиться тоді, коли завдання виконане повністю з деякими відхиленнями (дві помилки):

 1. Незначні порушення передачі маси моделі зуба (трохи менше або трохи більше натуральної величини моделі зуба для ліплення) 3 - 4 мм;
 2. Незначні порушення в передачі матеріальності моделі зуба.

Бал „від 150 до 141" (достатній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 7) - ставиться тоді, коли завдання виконане повністю з деякими відхиленнями ( дві помилки).

 1. Незначні порушення передачі маси моделі зуба (трохи менше або трохи більше натуральної величини моделі зуба для ліплення) 3 - 4 мм;
 2. Незначні порушення в передачі пластики моделі зуба;
 3. Незначні порушення в передачі матеріальності моделі зуба.

Бал „від 140 до 135" (середній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 6) - ставиться за дві грубі помилки, або три незначні помилки.

 1. Порушення в масі моделі зуба;
 2. Порушення передачі матеріальності моделі зуба;
 3. Незначні порушення в передачі пропорцій і рельєфів.

Бал „від 135 - 130" (середній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 5) - ставиться за дві грубі помилки.

 1. Порушення в масі моделі зуба;
 2. Грубе порушення передачі матеріальності моделі зуба;
 3. Грубе порушення передачі пропорцій і рельєфів.

Бал „129 - 124" (середній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 4 ) - ставиться за три грубі помилки.

 1. Грубе порушення в масі моделі зуба;
 2. Груба передача матеріальності і фактури моделі зуба;
 3. Грубе порушення в передачі основних пропорцій і рельєфів.

Бал „123 - 110" (недостатній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 3 ) ставиться за чотири значні помилки:

 1. Грубі помилки в передачі маси зуба;
 2. Серйозні порушення   в   передачі   пропорційного   співвідношення частин і цілого до моделі зуба.

Бал „109 - 101" (недостатній  рівень мануальних здібностей, відповідає балу 2) ставиться за п ять значних помилок:

 1. Грубі помилки в передачі маси зуба;
 2. Серйозні порушення в   передачі   пропорційного   співвідношення частин і цілого до моделі зуба;

Бал „100 – 0 " (недостатній рівень мануальних здібностей, відповідає балу 1) ставиться за шість і більше значних помилок:

 1. Грубі помилки в передачі маси зуба;
 2. Серйозні порушення в   передачі   пропорційного   співвідношення частин і цілого до моделі зуба;