Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами

Розроблено відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття - світнього кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року №599, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 13 травня 2017 року №610/30478, Правил прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» та Положення про Приймальну комісію КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж»

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1377, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року №61346/301764, Правил прийому до до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» та Положення про Приймальну комісію КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» приймаються за результатами співбесіди з української мови та біології:

  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а саме: особи, віднесені до категорії 1 або 2;
  • неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2,- 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • неповнолітні діти громадян, віднесених до категорії 1- (неповнолітніми вважаються діти, яким на момент здачі документів не виповнилося 18 років);
  • діти, зазначені в статті 27 цього Закону, яким встановлено- інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
  • діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до- досягнення повноліття;
  • діти, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані- за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4.
  • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії- чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
  • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів- одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Порядок проведення співбесіди

2.1. Співбесіда з указаними вище категоріями абітурієнтів проводиться в усній формі з української мови і біології комісією зі співбесіди, склад якої затверджується наказом директора.

2.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

2.3. Питання, що виносяться на співбесіду, не повинні виходити за межі базової середньої освіти.

Білети співбесіди затверджується директором не пізніше 1 місяця до початку співбесіди і зберігаються як документи суворої звітності.

2.4. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії для проведення співбесіди.

2.5. На підготовку відповіді на запитання та завдання співбесіди відводиться не більше 30 хвилин, відповідь триває до 15 хвилин.

2.6. Абітурієнти на листку співбесіди, що видається екзаменатором і зберігається потім в особовій справі, коротко записують відповідь (можливо, тези відповіді).

2.7. Під час проведення співбесіди забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.

2.8. Після закінчення співбесіди лист співбесіди підписується абітурієнтом і головою комісії зі співбесіди та вкладається в особову справу абітурієнта.

2.9. Рішення приймальної комісії про результати співбесіди доводяться до відома абітурієнтів у день її проведення.

2.10. За результатами співбесіди комісія робить висновок про відповідність (невідповідність) рівня знань абітурієнтів необхідному для навчання у педагогічному училищі і дає відповідну рекомендацію приймальній комісії про можливість (неможливість) зарахування абітурієнта. Рішення комісії зі співбесіди відбивається у протоколах засідань.

2.11. На засіданні приймальної комісії голова комісії зі співбесіди доповідає про результати співбесіди, після закінчення роботи комісії зі співбесіди надає звіт про її роботу.

2.12. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

2.13. Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно із затвердженим розкладом, позбавляються можливості вступу до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» за цією формою.

Рішенням Приймальної комісії дані абітурієнти можуть брати участь у складанні іспитів на загальних засадах.

2.14. Апеляція з приводу результатів співбесіди може особисто подаватися лише в день проведення співбесіди.