Вступнні екзамени

Розклад вступних екзаменів 2017 р.

Розклад вступних екзаменів до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» у 2017 році

Розклад вступних екзаменів 2017 р.

Затверджено Головою приймальної комісії - директором КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» В.В.Фуголем.

Положення про вступні екзамени 2017р.

Положення про проведення вступних екзаменів до Білоцерківського медичного коледжу в 2017 році

Положення про вступні екзамени 2017р.

Затверджено Головою приймальної комісії - директором КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» В.В.Фуголем.

Екзамен з біології 2017

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів при складанні вступного екзамену до Білоцерківського медичного коледжу з біології у 2017 році

Екзамен з біології 2017

Вступний екзамен до КВНЗ КОР «Білоцерківський мед коледж» з предмету біологія проходить у вигляді письмового тестування.

Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 60 тестових питань, що складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Екзамен з української мови та літератури

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтівпри складанні вступного іекзамену до Білоцерківського медичного коледжу з української мови та літератури у 2017 році

Екзамен з української мови та літератури

Вступний екзамен до Білоцерківського медичного коледжу з предмету українська мова та літератури проходить у вигляді письмового тестування.

Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 65 тестових питань та творчого завдання з української літератури та складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Образотворче мистецтво для стоматології 2017

Вимоги до творчого вступного випробування з образотворчого мистецтва при вступі на спеціальність „Стоматологія ортопедична"

Образотворче мистецтво для стоматології 2017

Відповідно Правил прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» в 2017 році п. 7.4. додаються вимоги до вступного творчого випробування  з образотворчого мистецтва  для  вступу на спеціальність  „Стоматологія ортопедична".

З метою виявлення мануальних здібностей абітурієнтів проводиться вступний екзамен з образотворчого мистецтва в обємі: скульптура (ліплення), різьблення (вирізання).

Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами

Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» у 2017 році

Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами

Розроблено відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття -  світнього кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року №599, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 13 травня 2017 року №610/30478, Правил прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» та Положення про Приймальну комісію КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж»