Вступнні екзамени

Розклад вступних екзаменів 2019 р.

Розклад вступних екзаменів до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» у 2019 році

Розклад вступних екзаменів 2019 р.

Затверджено Головою приймальної комісії - директором КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» В.В.Фуголем.

Положення про вступні екзамени 2018р.

Положення про проведення вступних екзаменів до Білоцерківського медичного коледжу в 2017 році

Положення про вступні екзамени 2018р.

Затверджено Головою приймальної комісії - директором КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» В.В.Фуголем.

Екзамен з біології 2018

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів при складанні вступного екзамену до Білоцерківського медичного коледжу з біології у 2018 році

Екзамен з біології 2018

Вступний екзамен до КВНЗ КОР «Білоцерківський мед коледж» з предмету біологія проходить у вигляді письмового тестування.

Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 60 тестових питань, що складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Екзамен з української мови та літератури

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтівпри складанні вступного іекзамену до Білоцерківського медичного коледжу з української мови та літератури у 2018 році

Екзамен з української мови та літератури

Вступний екзамен до Білоцерківського медичного коледжу з предмету українська мова та літератури проходить у вигляді письмового тестування.

Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 65 тестових питань та творчого завдання з української літератури та складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами

Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» у 2018 році

Про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами

Розроблено відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття - світнього кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1377, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року №61346/301764, Правил прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» та Положення про Приймальну комісію КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж»

Програма вступних випробувань з ліплення 2018 на спеціальність 221 Стоматологія

для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою до Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський медичний коледж»

Програма вступних випробувань з ліплення 2018 на спеціальність 221 Стоматологія

Творчий конкурс і порядок зарахування на спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація “Стоматологія ортопедична” проводиться згідно з "Правилами прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський  медичний коледж» у 2018 році".