Положення про апеляційну комісію 2018

Апеляційна комісія КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» є підрозділом приймальної комісії.

Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісіїпризначається заступник директора з навчальної роботи Білоцерківського медичного коледжу. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісіїформується з числа провідних педагогічних працівників Білоцерківського медичного коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії Білоцерківського медичного коледжу.

Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора коледжу не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів до Білоцерківського медичного коледжу. Склад та графік її роботидоводять до відома абітурієнтів

До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до коледжу в поточному році.

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно – правових актів.

Апеляційна комісія інформує абітурієнтів та їх батьків про порядок подання і розгляду апеляції через засоби наочної агітаціїта офіційний сайт коледжудо початку вступних випробувань.

Апеляційна комісія розглядає апеляцію вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у Білоцерківському медичному коледжі, подану особисто у терміни визначені Приймальною комісією для подання апеляцій ( як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування ).

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Рішення апеляційної комісії є остаточним і перегляду не підлягає.